1953-1960 metais Klaipėdos rajono Girkalių kaimo kultūrinę veiklą organizavo bibliotekininkė V. Mikniovaitė. Biblioteka buvo įsikūrusi sename name, kuriame buvo ir kolūkio kontora. Į nediduką kambarį sugužėdavo nemažai kaimo žmonių pavakaroti, aptarti rūpimų klausimų. Šokiai vykdavo tai vienoje, tai kitoje kaimo žmonių troboje, Gibišėlių mokykloje.

Dabartiniai Girkalių kultūros namai pastatyti 1966 metais. Tuo metu nebuvo skirta etatų kultūros darbuotojams. Visa kultūrinė veikla vyko bibliotekoje, kurioje dirbo Bagdonavičienė. Po vienerių metų buvo įvesti kultūros namų direktoriaus ir meno vadovo etatai. Meno vadovu dirbo girkališkis Bartkus. Jis vadovavo dūdų orkestrui. Kultūros namų direktore dirbo Jurgutienė, vėliau – E. Kaveckienė. Ji vadovavo jaunimo tautinių šokių rateliui, bibliotekininkė scenos meno mokė dramos ratelį. Kultūros namų darbuotojams talkino kolūkio profsąjungos darbuotojai.

1970-1990 metais meno vadovai atvažiuodavo iš Klaipėdos, Palangos. Tuo metu veikė choras, moterų ansamblis, tautinių šokių ratelis, dramos būrelis. Moterų vokalinis ansamblis, vyrų ansamblis dalyvaudavo Rambyno šventėse, respublikinėse dainų šventėse.

Dažnai keitėsi ir kultūros namų direktoriai. Jais dirbo M. Grublienė, V. Baltrimienė, A. Liaušienė. Ilgiausiai – apie 18 metų išdirbo J. Drungilienė. Nuo 1980 iki 1992 metų veikė vaikų dramos būrelis, pagyvenusių žmonių tautinių šokių kolektyvas, moterų vokalinis ansamblis, mišrus vokalinis ansamblis. Buvo rengiamos įvairios vakaronės, parodos, saviveiklos kolektyvų pasirodymai, ekskursijos.

Nuo 2002 metų kultūros namų direktore dirba S. Anužienė, nuo 2000 metų meno vadovu – V. Babaliauskas. Veikia moterų vokalinis  ansamblis (vad. Vytautas Babaliauskas), vaikų folkloro ansamblis „Cyrolioks“ (vad. Svajūnė Anužienė), suaugusiųjų folkloro ansamblis „Žiogupis“ (vad. Svajūnė Anužienė).

Rengiami teminiai vakarai, vakaronės, į svečius kviečiami aktoriai, folkloro ansambliai, estradinių dainų atlikėjai. Prioritetas skiriamas vaikų ir jaunimo užimtumui, etnokultūrinių vertybių puoselėjimui, todėl rengiamos šventės: Rugio diena, Vieversio sugrįžtuvės, Užgavėnės, Sekminės, Jurginės, ruošiami vakarai jaunimui, popietės vaikams. Organizuojamos ekskursijos į žymias Lietuvos vietas, rengiama vaikų vasaros stovykla „Senųjų amatų paslaptys“.

Girkalių mėgėjų meno kolektyvai

Girkalių vaikų folkloro ansamblis “Cyrolioks”

Ansamblis susikūrė 2003 metais. Savo programose kolektyvas naudoja

žemaitijos regiono folklorą ( šokius,dainas, ratelius, smulkiają tautosaką).

Ansamblis yra paruošęs koncertines programas: “Parėjo rugys”, “Paukščių sugrįžtuvės”,

“Ganiava”, “Paukščių rodos”. “Cyrolioks” koncertuoja Palangoje, Klaipėdoje, Gargžduose,

Kretingos, Klaipėdos, Plungės rajono miesteliuose, dalyvauja respublikinėse dainų šventėse.

Girkalių moterų vokalinis ansamblis “Smiltelė”

Ansamblis susikūrė 2000 metais. Moterys atlieka populiarias lietuvių estrados dainas.

Dalyvauja renginiuose, šventėse Klaipėdos ir Kretingos rajonuose.

 

Girkalių folkloro ansamblis “Žiogupis”

Ansamblis susikūrė 2006 metais.”Žiogupis” koncertavo Palangoje, Kretingoje, Klaipėdoje,

Kernavėje,Klaipėdos, Kretingos, Plungės rajonų miesteliuose, dalyvavo respublikinėje dainų šventėje.

Savo programose skleidžia Žemaitijos regiono folklorą.