Plikiai – miestelis, buv. Mažosios Lietuvos dalis. Ši gyvenvietė išsidėsčiusi prie nedidelio Danės upės intako – Eketės, žinomo nuo XVIII amžiaus pradžios.

Plikių gyventojo Johano Jenkio statytuose svečių namuose (1928 – 1933 m.) po karo buvo įkurtas klubas–skaityk

la, o vėliau, nuo 1952 metų – kultūros namai. Tuo metu veikė: pučiamųjų instrumentų orkestras, choras, vokaliniai ansambliai (vienas iš vadovų – Kalendra). Pirmasis kultūros darbuotojas Antanas Ūsas – mokytojas, ir dabar gyvenantis Plikiuose.

Vėliau susikūrė estradinės muzikos ansamblis (vadovas Jonas Jurkšas), folkloro ansamblis (vadovė Genovaitė Putienė), vaidintojų grupė (režisierė Albina Buntinienė).

Nuo 2003 metų pagrindiniai renginiai kraštiečiams: „Veidai“, „Mes čia“, „Baltai – kas mes?“, kuriuose pasakojama Lietuvos, Plikių miestelio istorija (dalyvavo dr. S. Pocytė, dr. M. Ščavinskas), supažindinama su įvairiais meno kolektyvais ir atlikėjais: V. Kochanskyte, S. Tamošaityte, „Joldija“, Kretingos A. Radžiaus teatru, „Smagračiu“… Pagrindiniai rėmėjai – Klaipėdos rajono savivaldybė ir vietiniai verslininkai.

Šiuo metu Plikių kultūros namuose repetuoja Mažasis vokalinis ansamblis (vadovė Genovaitė Putienė), Mėgėjų teatro „Ciongs“ (režisierė Albina Buntinienė), Vaikų šiuolaikinio šokio studija (vadovė Aija Paulauskienė)

Plikių mėgėjų meno kolektyvai…

Plikių mėgėjų teatras “Ciongs”

“Ciongs” artistai vaidino šiuose spektakliuose: B. Sruogos “Uošvė”, A.Griciaus “Ponaitis”,

K. Binkio “Dešimt litų ir gyvybė”, V. Bladykaitės “Ženteliai”, K. Vijūno “Bobutės susipyko”,

S. Maršako “Katės namai”. Pasirodė mėgėjų teatrų šventėje “Pastogė”, pasaulio lietuvių dainų šventėje ir kitur.

Plikių mažasis vokalinis ansamblis

Ansamblis atlieka įvairią muziką nuo liaudies iki šiuolaikinės.

Kolektyvas dalyvauja įvairiuose renginiuose, dalyvavo konkursuose “Šilų aidai”,

“Sidabriniai balsai” tapo laureatais.

Šiuolaikinių ir gatvės stiliaus šokių kolektyvui vadovauja Aija Paulauskienė.

Šis kolektyvas nuolat laukia naujų

narių, norinčių papildyti gretas. Mokomasi ne tik šokti ir bendrauti

per šokį, taip pat lavinamas ir lankstumas, rimtiškumas, scenos

kultūrą. Organizuojamos išvykos.