Menu Close

Direktorės metinės veiklos užduotys

2023 KKC direktorės V. Lisovaitės METINĖS VEIKLOS užduotys

Užduotys                          Siektini rezultatai           Nustatyti vertinimo rodikliai

2.1. Tobulinti profesines kompetencijas, užtikrinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą mokymuose.
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo mokymuose. Sklandus informacijos apie mokymus, kvalifikacijos kėlimus, konferencijas perteikimas, motyvavimas, sąlygų sudarymas juose dalyvauti. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose (ne mažiau 16 ak.\val.).

Darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo mokymuose (ne mažiau kaip 6-iems darbuotojams).

Siekti meno projektų režisūros magistro laipsnio.

2.2. Užtikrinti Kretingalės kultūros centro išskirtinumo kūrimą. Pradėti įgyvendinti Klaipėdos rajono Kultūros strategijos 2022 – 2030 m. priemonę 2.2.2.1 „Kultūros funkcijų konsolidavimas ir kokybiškų kultūros paslaugų užtikrinimas“ –   Kretingalės kultūros centrui priskirtą literatūros, poezijos ir žodžio meno kryptį. Ne mažiau kaip 50 proc. Kretingalės kultūros centro 2023 m.  metinio veiklos plano renginių praturtinta žodžio meno kryptį atliepiančiais epizodais.

Sukurtas ir pristatytas Kretingalės kultūros centrui priskirtos literatūros, poezijos ir žodžio meno krypties sumanymas (renginys, akcija, konkursas)

2.3. Užtikrinti kokybišką Kretingalės kultūros centro veiklą. Kokybiškas veiklos organizavimas. Sėkmingas 2023 m. veiklos plano įgyvendinimas.

Suformuotos darbuotojų metinės veiklos užduotys (100 proc.)

2.4. Inicijuoti projektinių paraiškų teikimą.
Ieškoti naujų šaltinių ir gairių į kurias būtų galima teikti projektus ir bendradarbiauti su kitomis įstaigomis projektinėje veikloje. Darbuotojų informavimas apie galimybę teikti projektus, suteikti konsultacijas pagal poreikį. Pateiktos ne mažiau kaip 2 paraiškos konkursams pagal nustatytus terminus ir reikalavimus. Įsitraukta į bendruomenės projektų veiklas.