Menu Close

Direktorės metinės veiklos užduotys

2022 KKC direktorės V. Lisovaitės užduotys

Užduotys /Siektini rezultatai / Nustatyti vertinimo rodikliai

2.1. Stiprinti ir efektyvinti
projektinių paraiškų rengimą
papildomam finansavimui gauti
Parengti ir pateikti vieną kultūros projektą LKT skelbiamam konkursui, atliepiantį Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros strategijos 2022-2030 m. 2.2. tikslą „Skatinti savivaldybės bendruomenės, puoselėjančios Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos kultūras, kūrybiškumą“ bei  Kretingalės kultūros centrui priskirtą literatūros, poezijos ir žodžio meno kryptį Pateiktas kultūros projektas LKT antro etapo kvietime
2.2. Užtikrinti Kretingalės kultūros centro išskirtinumo kūrimą. Pradėti įgyvendinti Klaipėdos rajono Kultūros strategijos 2022 – 2030 m. priemonę 2.2.2.1 „Kultūros funkcijų konsolidavimas ir kokybiškų kultūros paslaugų užtikrinimas“ –   Kretingalės kultūros centrui priskirtą literatūros, poezijos ir žodžio meno kryptį. Ne mažiau kaip 80 proc. Kretingalės kultūros centro 2022 m.  metinio veiklos plano renginių praturtinta žodžio meno kryptį atliepiančiais epizodais.

Sukurtas ir pristatytas Kretingalės kultūros centrui priskirtos literatūros, poezijos ir žodžio meno krypties sumanymas (renginys, akcija, konkursas)

2.3. Atsižvelgiant į Klaipėdos rajono Kultūros strategijos 2022 – 2030 m. 2.2.2. uždavinį „Paskatinti gyventojus kurti ir dalyvauti kultūroje“, parengti bendruomenės įsitraukimo į kultūros centro veiklą veiksmų planą. Parengtas bendruomenės įsitraukimo į Kultūros centro veiklą veiksmų planas, kuriame numatytos naujų narių pritraukimo į mėgėjų meno kolektyvus, priemonės;

Bendradarbiavimo su vietos ir rajono nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis

Ne mažiau, kaip 20 naujų meno mėgėjų kolektyvų narių.

Ne mažiau, kaip 3 bendradarbiavimo sutartys su bendruomeninėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis

2.4. Užtikrinti kokybišką ir
efektyvų įstaigos darbo
organizavimą įgyvendinant
Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybos 2021 m. liepos 22 d.
Sprendimą Nr. T11-213 ,,Dėl
Klaipėdos rajono savivaldybės
biudžetinių įstaigų centralizuoto
buhalterinės apskaitos tvarkymo”.
Sukurtas įstaigos dokumentų perdavimo tvarkos aprašas Klaipėdos rajono švietimo centrui Laiku pateikti dokumentai pagal pateiktą priemonių planą ir nurodytą terminą.