Ūkvedys – Rimas Grybauskas
                                                                                     Virginija Ruzgienė – koncertmeisterė
                                                                        Gintarė Stankūnaitė – chormeisterė

 


                                                                                             Genovaitė Putienė – chormeisterė

Vytautas Babaliauskas – chormeisteris

 

Reda Striškaitė – chreografė

Albina Buntinienė – renginių ir teatro režisierė

Svajūnė Anužienė – etnologė

Aija Paulauskienė – choreografė

                                                                                               Juozas Staniulis – kapelmeisteris

 

Egidijus Lisovoj – garso ir šviesų operatorius

                                                                                          Violeta Markuvienė – buhalterė                                                                                                 Birutė Grybauskienė – renginių ir spektaklių organizatorė

                                                                       Violeta Lisovaitė      –  meno skyriaus vadovė, renginių režisierė