Kretingalės kultūros centro ūkvedys – Rimas Grybauskas

                        Kretingalės kultūros centro koncertmeisterė  Virginija Ruzgienė

Kretingalės kultūros centro ir Plikių skyriaus chormeisterė Gintarė StankūnaitėPlikių skyriaus chormeisterė  Genovaitė Putienė

Girkalių skyriaus chormeisteris Vytautas Babaliauskas

Kretingalės kultūros centro choreografė Reda Striškaitė

Plikių skyriaus  teatro režisierė Albina Buntinienė

Girkalių skyriaus etnologė Svajūnė Anužienė

Girkalių ir Plikių skyriaus choreografė Aija Paulauskienė

Kretingalės kultūros centro  kapelmeisteris   Juozas Staniulis

Kretingalės kultūros centro garso ir šviesų operatorius Egidijus Lisovoj

               Kretingalės kultūros centro administratorė  Violeta Markuvienė

Girkalių skyriaus renginių režisierė Violeta Lisovaitė

Kretingalės kultūros centro meno skyriaus vadovė, Plikių skyriaus renginių režisierė Jurgita Andronatij