Kretingalės kultūros centro ūkvedys – Rimas Grybauskas

                        Kretingalės kultūros centro koncertmeisterė  Virginija Ruzgienė

Kretingalės kultūros centro ir Plikių skyriaus chormeisterė Gintarė StankūnaitėPlikių skyriaus chormeisterė  Genovaitė Putienė

Girkalių skyriaus chormeisteris Vytautas Babaliauskas

Kretingalės kultūros centro choreografė Reda Striškaitė

Plikių skyriaus renginių ir teatro režisierė Albina Buntinienė

Girkalių skyriaus etnologė Svajūnė Anužienė

Girkalių ir Plikių skyriaus choreografė Aija Paulauskienė

Kretingalės kultūros centro  kapelmeisteris   Juozas Staniulis

Kretingalės kultūros centro garso ir šviesų operatorius Egidijus Lisovoj

                                                                Kretingalės kultūros centro buhalterė  Violeta Markuvienė                                     Kretingalės kultūros centro renginių (koncertų) ir spektaklių organizatorė  Birutė Grybauskienė

Kretingalės kultūros centro meno skyriaus vadovė, Girkalių skyriaus renginių režisierė Violeta Lisovaitė